Psychoterapie, psychologické poradenství, koučink

Mgr. et Mgr. Daniela Šrámková, Dis.

Věnuje se psychoterapii a psychologickému poradenství pro dospělé a děti, včetně párového a rodinného poradenství. V psychoterapeutické práci s klientem vychází z více terapeutických směrů, především z psychoterapeutického směru logoterapie a existenciální analýzy rakouského neurologa a psychiatra Viktora Emila Frankla, Rogersova na osobu zaměřeného přístupu a Gestalt terapie. Díky širokému záběru ve vzdělání a praxi je její přístup a práce s klientem komplexní, využívá znalostí z oborů klinická psychologie, fyzioterapie, psychosomatika a sociální pedagogika. Při práci s klientem klade důraz na respektování individuality klienta, jeho životní situace a psychického a fyzického rozpoložení.

Klientům se zájmem o vlastní sebepoznávání, rozvoj vlastního potenciálu a motivací k smysluplnému a tvořivému utváření života nabízí systemický koučink a pracovní a kariérové poradenství. Koučink pomáhá klientům realizovat jejich cíle, udělat životní rozhodnutí a změny. Otevírá možnosti, jak plně rozvinout vlastní potenciál a dosáhnout met, které si klient vytyčil a které doposud mohl považovat za nedosažitelné. Pracovní a kariérové poradenství zahrnuje poradenství při změně povolání, řešení pracovních problémů, zefektivnění komunikace v týmu, profesní psychodiagnostiku.

Vzdělání a kvalifikace
• FF Univerzita Karlova, magisterský studijní program obor psychologie s klinickou specializací
• FTVS Univerzita Karlova, magisterský studijní program obor fyzioterapie
• PF Univerzita Karlova, magisterský studijní program obor právo
• VOŠ pedagogická a sociální, obor sociální pedagogika, Evropská, Praha
• Psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze pod Společností pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s. (SLEA, o.s.) – leden 2014 – doposud
• Výcvik v systemickém koučování a manageringu pod společností Extima

Kurzy
• Balintovská skupina / Univerzita Karlova – Dr. Štětovská
• Výcvik v telefonické krizové intervenci/ Linka bezpečí
• Kurz znakového jazyka

S čím se na mě můžete obrátit
sebepoznávání, rozvoj osobnosti a vlastního potenciálu; podpora v tíživé životní či traumatické situaci (nemoc či úmrtí blízkého člověka, rozvod, rozchod, sexuální zneužití, šikana, nehoda, živelné pohromy); partnerské a manželské problémy; řešení existenciálních otázek; podpora ve specifické etapě života (dospívání, těhotenství, rodičovství, „krize středního věku“, klimakterium, seniorský věk); nesnáze v mezilidských vtazích; stres, vyčerpání, nezvladatelné emoce; nespokojenost nebo selhávání ve vztazích; nespavost, psychosomatické potíže; nízká sebedůvěra; deprese, psychické rozlady, úzkost a strach; ztráta životní či profesní motivace, hledání smyslu života; závislosti; psychologické poradenství týkající se dětí, výchovy a rodinných vztahů; psychoterapie dětí

Objednávat se můžete v jakýkoli pracovní den mezi 8-20.hodinou. Nepotřebujete žádné předchozí doporučení lékaře nebo jiné instituce. Zachovávám maximální diskrétnost klienta.

Kontakty:                                                                                                                                                                                           

mobil:+420 774 202 456
email:daniela.sramkova(zavináč)therapypoint.cz

Ceník:

Psychoterapie - Mgr. Šrámková

Psychoterapie1 200,- Kč 50 min