Neurální manipulace

Neurální manipulace představuje osteopatickou metodu, která se zaměřuje na nervovou tkáň, včetně periferních i hlavových (kraniálních) nervů. Jejím hlavním cílem je uvolnění obalů nervů, zlepšení vodivosti nervů a optimalizace jejich cévního zásobení.

Tato metoda je charakterizována jemnými manuálními technikami, které cíleně působí na místa nervových útlaků nebo omezení. Hlavním cílem terapie je obnovení optimální pohyblivosti a funkce postižených nervů. Správná funkce nervů je totiž závislá na jejich schopnosti volného pohybu v okolním prostředí. Technikou neurální manipulace dochází ke zlepšení vedení nervového vzruchu.

Nerv může být omezen různými faktory, které ovlivňují jeho funkci a pohyb. Mezi tyto faktory nejčastěji patří komprese tkání, zánět a trauma. Komprese tkání může nastat v důsledku zranění, opakovaného přetěžování nebo abnormální anatomické struktury. Zánět okolních tkání může způsobit otoky a tlak na nerv, což omezuje jeho pohyb a funkci. Trauma, jako jsou pády nebo nárazy, může poškodit nervovou tkáň a vést k jeho kompresi nebo dysfunkci. Fixace nervu v určité poloze může také omezit jeho pohyb a vedení nervových impulsů. Tyto faktory mohou vést k různým příznakům, včetně bolesti, necitlivosti a poruch motorické funkce. Terapie, jako je neurální manipulace, může pomoci uvolnit omezení nervů a obnovit jejich optimální funkci.

Pokud dojde k útlaku či fixaci nervu, omezí se klouzání a protažení nervu vůči okolním tkáním. Vlivem zhoršené pohyblivosti nervu a jeho zvýšeným napětím je nerv citlivý na dotyk a ovlivňuje to i vodivost a prokrvení nervu. Dále se zvýšené napětí z nervu může přenášet na pohybový aparát. Útlak nervu může vést k poruchám inervace v dané oblasti, což se projevy jako změna citlivosti nebo svalová slabost, při dlouhodobém útlaku nervu může vzniknout až paréza (ochrnutí nervu).

Neurální manipulace je vhodná pro klienty trpící:
  • Bolestmi zad, včetně problémů spojených s výhřezem ploténky.
  • Bolestmi v oblasti hlavy a obličeje (paréza lícního nebo trojklanného nervu, zubní zákroky, rovnátka).
  • Syndrom karpálního tunelu, tenisový a golfový loket.
  • Stavy po chirurgických zákrocích, kdy je potřeba obnovit funkci nervů a zlepšit jejich citlivost.
  • Poruchami citlivosti a poúrazovými stavy, jako je například whiplash.