Mgr. Šárka Nováková – fyzioterapeutka

V centru THERAPY POINT (Horní Počernice)  se věnuje především dětským pacientům od 2 let až dospívajícím. Řeší zejména potíže pohybového aparátu, jako je vadné držení těla, po úrazové stavy, skoliózy, konstituční hypermobilita, dětské plochonoží v průběhu vývoje dítěte. 

Dětskou podologií se zabývá do hloubky a vyšetřením nohou dětí začíná u všech výše zmíněných diagnóz. Zároveň tak vede i terapii, kdy se snaží propojovat a řešit potíže komplexně. Terapii u dětí vede především aktivně a to tak, aby cvičení děti bavilo a zaujalo.

V současné době se věnuje kraniosakrální osteopatii, kterou využívá u dětských i dospělých klientů, i třeba jako doplněk pohybové fyzioterapie.

Uplatňuje dovednosti nabité na kurzech, ale především získané letitou praxí.

Aby byla terapie efektivní a fungovala, musí se mezi terapeutem a klientem vytvořit jakýsi „vztah“ naplněný důvěrou.

Vzdělání

 • FTVS, UNIVERZITA KARLOVA – bakalářský studijní program, fyzioterapie
 • FHS, UNIVERZITA KARLOVA – navazující magisterské studium, řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Kurzy

 • Akrální koaktivační terapie (ACT v pediatrii, pro dospělé) – certifikovaný kurz
 • Aplikace metody Rozwithy Brunkow – certifikovaný kurz
 • Využití nových konceptů v terapeutické praxi u dětí s DMO
 • Kurz Terapie hrou
 • Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17let
 • Kurz kraniosakrální osteopatie
 • Fyzioterapie po úrazech ve sportu
 • Kinesiology Taping by K-Active
 • Inovační kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty
 • Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally či labilním válci
 • Formthotics systém seminář
 • Baňkování, lokální aplikace
 • BosuRehab
 • Instruktor cvičení pilates (200 vyuč. hodin)