Mgr. Pešková Magda – fyzioterapeutka

V centru THERAPY POINT se věnuje fyzioterapii dětí kojeneckého věku a dětí školního a předškolního věku. U  kojenců se nejčastěji zabývá centrální koordinační poruchou, opožděným psychomotorickým vývojem, svalovou hypotonií  či hypertonií, predilekcí hlavičky a vrozenými deformitami nohou jako je např. pes equinovarus.

U větších dětí se hlavně věnuje problémům nesprávného držení těla, skoliózám páteře, vadám dětské nohy. Svým komplexním přístupem v terapii pomáhá dětem při bolestech hlavy a zad.

V diagnostice a terapii používá poznatků z vývojové kineziologie a Vojtovy reflexní lokomoce, ale i z vlastní zkušenosti se svými třemi dětmi.

Ve fyzioterapii pro ženy se specializuje na problematiku stresové inkontinence, poruchy funkce svalů pánevního dna a břišních svalů po porodu. Metodu Ludmily Mojžíšové používá k léčbě bolestivých zad i u žen, které mají problém s otěhotněmím.

Vzdělání:

 • FTVS, Univerzita Karlova – magisterský studijní program, obor fyzioterapie
 • 3.LF, Univerzita Karlova – bakalářský studijní program

Kurzy:

 • Vojtova metoda (Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch
  v dětském věku)
 • Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility
  metodou Ludmily Mojžíšové
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy – mobilizace páteře a
  kloubů, měkké techniky
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Fyzioterapie u dětí od 2 do 15 let (klinika Monada)
 • Klappovo lezení kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě (Jarmila Čápová)
 • Terapeutické využití kinesiotapu (Mgr. Jitka Kobrová)