Mgr. Pešková Magda – fyzioterapeutka

V centru THERAPY POINT se věnuji fyzioterapii dětí kojeneckého věku, předškolního a školního věku. U  novorozenců a kojenců se nejčastěji zabývám centrální koordinační/tonickou poruchou, pohybovým vývojem a poruchami svalového napětí. V ordinaci se také často setkávám u nejmenších „pacientů“ s polohovými asymetriemi, kam patří predilekce hlavičky a vrozené deformity nohou jako je např. pes equinovarus.

V loňském roce jsem svoje terapeutické dovednosti rozšířila na kurzu pro děti s KISS syndromem u německé terapeutky a osteopatky M.Bauer.  Začala jsem studovat přístupy kraniosakrální osteopatie.

U větších dětí se věnuji problematice držení těla, skoliózám páteře, vadám dětské nohy. Pomáhám dětem při bolestech hlavy a zad, po úrazech a operacích.

Mám velice ráda komplexní přístup v diagnostice a terapii. Využívám poznatků z vývojové kineziologie a Vojtovy reflexní lokomoce, ale i z vlastní zkušenosti se svými třemi dětmi. 

Ve fyzioterapii pro ženy se specializuji na problematiku stresové inkontinence, poruchy funkce svalů pánevního dna a břišních svalů po porodu. 

Specializace:
 • Fyzioterapie novorozenců a batolat
 • Konzultace psychomotorického vývoje dětí
 • Ošetření dětí s KISS syndromem
 • Problematika dětské nohy
 • Fyzioterapie v gynekologii
Vzdělání:
 • FTVS, Univerzita Karlova – magisterský studijní program, obor fyzioterapie
 • 3. LF, Univerzita Karlova – bakalářský studijní program
Kurzy:
 • Vojtova metoda (Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch
  v dětském věku)
 • KISS syndrom I., II. – Monika Bauer (Německo)
 • Osteopatické přístupy ve fyzioterapii
 • Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility
  metodou Ludmily Mojžíšové
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy – mobilizace páteře a
  kloubů, měkké techniky
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Fyzioterapie u dětí od 2 do 15 let (klinika Monada)
 • Klappovo lezení kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě (Jarmila Čápová)
 • Diagnostika a terapie závratí, doc. PhDr. Ondřej Čakrt
 • Terapeutické využití kinesiotapu (Mgr. Jitka Kobrová)