Fyzioterapie na FT poukaz

Pacienty smluvních pojišťoven ošetřujeme na základě „Poukazu na vyšetření/ošetření FT“. Tento poukaz Vám vystaví praktický lékař, pediatr nebo lékař specialista. Poukaz je platný 7 dní od jeho vystavení. 

Léčebné výkony/ terapie, které nejsou na poukazu lékařem předepsané, nelze uhradit ze zdravotního pojištění. Pacient si je hradí sám.

Klientům starším 18 let bude účtována částka 800,- Kč k 1 FT poukazu a dětem do 18 let částka 500,- Kč k 1 FT poukazu. Platba není úhradou související s léčebnými výkony hrazenými ze zdravotního pojištění klienta.

Tyto služby zahrnují:

  • služby recepce – objednávání a změny termínů terapií, aktivní telefonické nabídky uvolněných termínů omluvenými pacienty, série terapií vedená jedním terapeutem
  • poskytování odborných konzultací terapeutem (mimo objednaný termín terapie) souvisejících s probíhajícím léčebným procesem (telefonicky, e-mailem, WhatsApp)
  • poskytnutí terapeutického materiálu v rámci terapií, při kterých je tento materiál používán
  • zapůjčení ručníku, prostěradla, použití jednorázových podložek, ručníků, desinfekce
  • kopie zpráv o rehabilitační péči pro žádajícího lékaře nebo pojišťovnu

Osteopatie, viscerální a neurální manipulace, ošetření kraniosakrální terapii, ošetření u KISS syndromu, akupresura, aplikace suché jehly a tejpování nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Cena za terapie je dle aktuálního ceníku.