Bc. Helena Nová – fyzioterapeutka

Pracuje s dospělými a dětskými klienty od 5 let. S klienty pracuje komplexně. Společně s klienty se snaží nalézt původ jejich obtíží a ten řešit. K jeho řešení využívá znalosti, které získala praxí a vzděláváním v rámci kurzů. U dětí pracuje zejména s vadným držením těla. U dospělých pracuje s bolestmi zad a kloubů, s poruchami vzniklých z přetěžováním, s dysfunkcí v oblasti pánevního dna (funkční ženská neplodnost, inkontinence). Ve své terapeutické praxi používá také techniky vycházející z osteopatie – kraniosakrální osteopatie, neutrální a viscerální manipulace.

Specializace:
 • Fyzioterapie pánevního dna po ženy
 • Fyzioterapie pánevního dna pro muže
 • Terapie v těhotenství, po porodu
 • Péče o jizvu
 • Osteopatický přístup v terapii
 • Kraniosakrální terapie
 • Fyzioterapie onkologických pacientů
Vzdělání:

FTVS, Univerzita Karlova – bakalářský studijní program, obor fyzioterapie

Kurzy fyzioterapie:
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy – mobilizace páteře a kloubů, měkké techniky
 • DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace dle P. Koláře
 • Diagnostika a terapie závratí, doc. PhDr. Ondřej Čakrt
 • McKenzie – MDT koncept – kurz A, B, C, D
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Metoda Roswithy Brunkow
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace v pohybovém systému
 • Certifikovaný kurz Manuální lymfodrenáž
Kurzy osteopatie:
 • Kraniosakrální osteopatie – MUDr. Jana Holubová
 • Neurální manipulace – Barral Institut – Pierre Vey (Francie)
 • Viscerální manipulace – Barral Institut
 • Osteopatický přístup u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství – Jöry Pauwels, MSc. (PT), MSc. (Ost.), D.O., Inge Schuermans, MSc. (PT), D.O.