Bc. Helena Nová – fyzioterapeutka

Pracuje s dospělými a dětskými klienty od 5 let. S klienty pracuje komplexně. Společně s klienty se snaží nalézt původ jejich obtíží a ten řešit. K jeho řešení využívá znalosti, které získala praxí a vzděláváním v rámci kurzů. U dětí pracuje zejména s vadným držením těla. U dospělých pracuje s bolestmi zad a kloubů, s poruchami vzniklých z přetěžováním, s dysfunkcí v oblasti pánevního dna (funkční ženská neplodnost, inkontinence).

Vzdělání:

FTVS, Univerzita Karlova – bakalářský studijní program, obor fyzioterapie

Kurzy:

  • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy – mobilizace páteře a kloubů, měkké techniky
  • DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace dle P. Koláře – kurz A, B
  • McKenzie – MDT koncept – kurz A, B, C, D
  • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
  • Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu
  • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
  • Metoda Roswithy Brunkow
  • Senzomotorická stimulace a stabilizace v pohybovém systému
  • Viscerální manipulace