Mgr. Trakalová Hana – fyzioterapeutka

Pracuje s dospělými i dětskými klienty se zaměřením na kojence a batolata do 1 roku věku. V diagnostice a terapii využívá znalostí vývojové kineziologie a Vojtovy reflexní lokomoce nejen u dětí, ale i dospělých. Dále se zaměřuje na terapii ve sportu a po úrazech – balet, krasobruslení, fotbal, hokej, golf, snowboarding, lukostřelba…U sportovně aktivních dětí se zaměřuje na kompenzaci nadměrné fyzické zátěže.

U dospělých se zabývá bolestivými stavy pohybového aparátu. Klade důraz na hledání příčiny obtíží, komplexní přístup a aktivní spolupráci s uvědoměním vlastního těla klienta během terapie.

Vzdělání:

 • FTK, Univerzita Palackého v Olomouci, bakalářský i magisterský studijní program, obor fyzioterapie

Kurzy:

 • Vojtova reflexní lokomoce – RL-Corpus Olomouc
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace – prof. Pavel Kolář
 • Spiraldynamik basic med. – Lenka Kazmarová
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace – Jiřina Holubářová
 • Aplikace metody R. Brunkow
 • Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny
 • Manuální lymfodrenáž – MUDr. Bednářová
 • Bosu core – Daniel Muller
 • Course of balance rehabilitation – Shumway-Cook, Woollacott
 • Kinesiotaping K- aktive – M. Braun
 • Formthotics system (G.P.S.Ofa s.r.o.)
 • EMLA – Non invasive lasers in medicine

Publikace:

Hájková, H.; Svoboda, Z.; Přidalová, M., Vliv vybraných morfologických parametrů nohy na kinematické parametry chůzového cyklu mužů ve věku 20-30 let, Rehab. a fyz. lékařství, č. 21, 2014, s.11-15.