Mgr. Kodešová Klára – fyzioterapeutka

Věnuje se komplexní rehabilitaci dospělých a dětí již od novorozenců. V diagnostice a terapii používá poznatků z vývojové kineziologie a manuální medicíny. Specializuje se na funkční poruchy pohybového systému, terapii dysfunkcí pánevního dna, neplodnost, inkontinenci. Zkušenosti má také s rehabilitační terapií RS. Pomůže s řešením svalových dysbalancí u sportovců i klientů se sedavým zaměstnáním.

Vzdělání a praxe:

 • FTVS, Univerzita Karlova – magisterský studijní program, obor fyzioterapie
 • Rehabilitační klinika Malvazinky
 • fyzioterapeut tenisového tréninkového střediska mládeže Vestec

Absolvované kurzy:

 • Kineziotaping, Bc. Monika Braun (Německo)
 • ACT koncept
 • Pánevní dno a jeho vztahy
 • Léčebné postupy dle L. Mojžíšové
 • Úvod do Bobath konceptu a Vojtovy metody
 • Manuální medicína
 • Terapie skolióz dle Schrothové
 • Terapie vertebrogeních algických syndromů
 • Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
 • Terapie dle Brunkow
 • Terapie roztroušené sklerozy dle Řasové
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně – DNS
 • Brúgger koncept
 • Spirální dynamika
 • SMSystém seminář
 • Komplexní terapie trigger pointů a globální svalová inhibice
 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie A,B,C,D,E
 • Kurz a seminář Formthotics System
 • Viscerální manipulace

Publikace:

 • Sledování parametrů m. coccygeus před a po elektrostimulaci pomocí sonografie. Rehab. Fyz. lék., č. 4, 2004, s. 198-200, ISSN 1211-2658
 • Elektrostimulace m. coccygeus a jeho sledování pomocí sonografie. EuroRehab, č. 3-4, 2005, s. 77-81, ISSN 1210-3066
 • Kinesiology taping – nová, revoluční metoda. Bulletin, č. 90, 17. ročník, říjen 2009, s. 30-31, ISSN 1213-0478