Bc. Charvátová Gabriela – fyzioterapeutka

Věnuje se rehabilitaci a fyzioterapii dospělých a dětí od 3 let, při které si zakládá na komplexně vedené terapii, kde využívá poznatků z kurzů TheraSuit, Koordinačně zátěžová kinezioterapie, SM systém, Synergická reflexní terapie a kineziotaping. Dále se věnuje podologii dětí i dospělých, korekci plochonoží, VDT a svalových dysbalancí. Se svými klienty řeší nejen akutní a bolestivé stavy, ale také chronické obtíže způsobené přetěžováním při sportu, sedavým zaměstnáním či pooperační a poúrazové stavy. Dále se svými klienty řeší ergonomii a úpravu pracovního prostředí. Vede skupinové lekce FyzioPilates.

Vzdělání a praxe:

 • FBMI, ČVUT – bakalářský studijní program, obor Fyzioterapie
 • Neurorehabilitační klinika Axon – se zaměřením na dětské pacienty s DMO a jinými neuromuskulárními deficity
 • ORP Centrum – se zaměřením na ortopedii, podologii, sportovní fyzioterapie a korekci ortopedických stélek Formthoticks

Absolvované kurzy:

 • Ergonomie práce (2017)
 • Koordinačně-zátěžová kinezioterapie část A,B,C (2017)
 • Elektrostimulace při léčbě dysfagie* – *VitalStim® Plus (2016)
 • Rehabilitace spastické parézy (2015)
 • Funkční elektrostimulace – WalkAide (2015)
 • Synergická reflexní terapie (2015)
 • Spirální stabilizace, kurz (2015)
 • TheraSuit Method® (2014)
 • Snoezelen v teorii a praxi (2014)
 • Workshop Feldenkraisovy metody (2014)
 • Kinesiotaping, Dexter Academy (2013)
 • EFPE – Basic Instruktor ETB® (2010)